Nõuded haagisega liiklemisel

Haagiste põhimõõdud

Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, maksimaalne kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi maksimaalne kogupikkus võib olla 18,35 m.

Haagiste täismass

Haagise täismass on vedukauto haakes oleva koormatud haagise silla või sildade vahendusel teele rakenduv jõud. Haagise tühimass on vedukauto haakes oleva tühja haagise silla või sildade poolt teele rakenduv jõud. Haagised jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:

 

Haagiste registrimass

Haagisele riiklikul registreerimisel lähtuvalt konkreetse isiku soovist määratud mass, mis ei saa ületada haagise valmistaja poolt määratud täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel:

 

Haagiste juhtimisõigused

 

Haagiste pidurid

Pidurid peavad toimima haagise kõikidele ratastele. Autorongi katkemise korral peab piduriseadme turvatross tagama haagise pidurisüsteemi automaatse rakendumise.

 

Haagiste rattad

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed peavad vastama valmistaja juhendis ettenähtule, koormustaluvus peab olema vastavuses haagise registrimassiga. Rattad peavad olema mõõtudelt, ehituselt ja omadustelt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6 mm. O2-kategooria haagistel (täismassiga 750 - 3500 kg) peab kasutama talverehve lähtudes samadest nõuetest, mis kehtivad haagist vedavale autole (talvekummid on kohustuslikud 1. dets. - 1. märts).

Haagiste tehnoülevaatus

Uued haagised esitatakse ülevaatusele kahe aasta möödumisel pärast nende registreerimist (s.o. kolmandal aastal). Kerghaagised vanusega alla 10 aasta esitatakse järgnevalt ülevaatusele üks kord kahe aasta jooksul. Kerghaagised vanusega üle 10 aasta ja O2-kategooria haagised esitatakse ülevaatusele igal aastal.